blog*spot
get rid of this ad | advertise here

سقوط برهنه

ایمیلبايگانی
۷/۰۲/۱۳۹۲
 
خانه خودت که نباشی  باید در خانه دیگران زندگی کنی و اصولا بی سرپناهی؛اومدم خونه خودم و میخوام دوباره ساکن اش بشم.