۷/۰۲/۱۳۹۲

خانه خودت که نباشی  باید در خانه دیگران زندگی کنی و اصولا بی سرپناهی؛اومدم خونه خودم و میخوام دوباره ساکن اش بشم.

هیچ نظری موجود نیست: