blog*spot
get rid of this ad | advertise here

سقوط برهنه

ایمیلبايگانی
۱/۲۷/۱۳۸۴
 
خواننده گرانقدر صعود برهنه

با تشکر از مطالعه صعود برهنه تا بدین لحظه ، مایلم نکاتی چند را با شما عزیزان در میان بگذارم.چند ماهی است که به روز کردن صعود برهنه را جدی نگرفته ام و این موضوع مرا می آزارد . برایم خوشایند نیست که وقتی مساله ای اعماق جانم را نمی خلد بنویسم.نوشتن برایم جدیست و احساس مسوولیت میکنم ؛ بیشتر از خودم در قبال خواننده عزیز. معتقدم زمانی باید لب به سخن گشود که جای آن سخن در نزد دیگران خالی باشد ، تکرار مکررات یا سطحی نگری آدمی را راضی نمی کند. گاه بخشی از مجموعه یا ساختار دانسته های آدمی متحول می شود و بخشهای دیگر این مجموعه را نیز به چالش می طلبد.برای سر وسامان دادن ومرتب کردن این مجموعه نیاز به زمان دارم و این همه در حالیست که اصلا دلم نمی خواهد نوشتن را کنار بگذارم.مصادف شدن این تحولات با امتحان بسیار مهمی که 15 ماه مه باید بدهم فرصت به روز کردن صعود برهنه در طی این مدت را از من می گیرد. پس به امید دیدار بعد از 15 ماه مه!برای شما دوستان عزیزم آرزوی سلامتی و موفقیت دارم و هر از گاهی به شما سر خواهم زد.

دوستدارشما نی لبک