blog*spot
get rid of this ad | advertise here

سقوط برهنه

ایمیلبايگانی
۵/۰۹/۱۳۸۳
 
نکاتی چند د رمورد دموکراسی/ مظهر فلسفی دموکراسی مکتب پراگماتيسم يا عمل گرايی است.نقطه نظر اصلی اين مکتب آن است که عنصر اصلی تشکيل دهنده حقيقت , فايده است.مثلا اموری مثل مذهب و سنت تا آنجا که برای حفظ جامعه فايده دارند , حقيقت نيز دارند.حقيقت عقايد از نتايج عملی آنها معلوم می شود.به اين ترتيب از نگاه اين مکتب حل مشکلات اجتماعی , جانشين دستيابی به حقيقت مطلق می گردد.مکتب عمل گرايی معتقد به نسبيت اخلاق است و به هرگونه اقتدار اخلاقی عينی ومطلق حمله می کند.