blog*spot
get rid of this ad | advertise here

سقوط برهنه

ایمیلبايگانی
۱/۱۱/۱۳۸۳
 
درود من بر تمامی عزیزانی که زحمت حضور در خانه ام را بر جان خریده اند و کلام پر مهرشان را در روزهای زندگی من جاری کرده اند . آن موج عزیز و گرامی مهر که در کلام عزیزان به من هدیه شده, اکنون انرژی بزرگی است تا مسوولانه تر به نوشته هایم بپردازم. تجربه ای که سال نو امسال در یک مسافرت داخلی به دست آورده ام را با دوستانم به شراکت خواهم نشست تا بل که, اندکیاز امید بزرگی که در دلم جوانه زده بود و اکنون رو به سوی خورشید زندگی می بالد و می بالد را بتوانم برای عزیزانم تصویر کنم.
از تک تک عزیزانی که با ایمیل و کامنت جان مرا به نوازش خوانده اند سپاسگزارم
دوستتان دارم باهر ایده و سلیقه ای که باشید دوستتان دارم.
با امید روزهای بهتر و پر تلاش تر سال نو را می آغازیم.