۱۱/۱۵/۱۳۹۹


 As always, the emperor has no clothes!

 این میلِ به تجاهل و خود-دگرفریبی در ما از چه ریشه می گیرد؟

 

۴ نظر:

MT گفت...

از ترس

Narges گفت...

ترس از چه؟

MT گفت...

از همه چیز، از خود، از دیگران، از واقعیت، از نقص و...

Narges گفت...

من فکر می کنم همه اینا زیر سر مغز ماست که ما رو محافظت کنه، ولی هر چی که مغز انجام میده لزوما درست نیست