۸/۱۸/۱۳۹۹

 روی اتیکت بسته بندی خوراکیهایی که اصلا در رده غلات نیستند می نویسند "بدون گلوتن". یعنی بازار "غذای سالم" تبدیل شده به سیرک بازاریابان!


هیچ نظری موجود نیست: