blog*spot
get rid of this ad | advertise here

سقوط برهنه

ایمیلبايگانی
۲/۲۲/۱۳۸۵
 
آه-وگرافی

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

آآآآآآآآآ
ه
...

شب ،شبی پر از دریا و تنهایی
شب ،شبی پر از شوری اشک و ماه تابان
شب،شبی پر از شراب قرمز و موبایل خاموش
شب،شبی پر از نگاه... و شمع لرزان روی میز من
شب،شبی پر از هیاهوی تو و سکوت Kenny .G
شب،شبی پر از تو وسرشار از هیچ
!

قبرس مه 2006


________________


آه‌های بی‌راه

از اين همه راه که می‌روی، يکی به من نمی‌رسد؛ از اين همه آه که می‌کشم، يکی به تو.
آه‌های من بی‌راهه‌اند؛ تهمت به پاهايت نبند»»» +

_________________

عکسی جاودانه از شاهرخ رییسی،این عکس را ببینید که چقدر آدمی را با خودش درگیر میکند...من که هنوز نتوانسته ام تمامی آنچه که با دیدن این عکس در من ایجاد شده را درک کنم و بفهمم؛عکس عجیبی ست....